Dozery s navigací TOPCON

Naše firma využívá satelitní navigace od firmy TOPCON.

V současné době máme ve vybavení:

  • 2 referenční stanice
  • 4 řídící jednotky do strojů
  • 4 kontrolery

Všechny naše dozery mají provedenou úpravu hydrauliky a jsou montážně připraveny pro rychlou instalaci řídicí jednotky do kteréhokoli stroje.

Můžeme pracovat současně se čtyřmi stroji, které využívají podporu satelitní navigace na jedné stavbě, nebo pracovat na dvou stavbách na sobě nezávislých (úplně oddělených).

Naše firma má s využíváním tohoto systému velmi dobré zkušenosti. S úspěchem jsme tyto stroje nasadili již na několika stavbách.

Např. stavba D-47 Hladké Životice - Bělotín, kde jsme v tomto systému prováděli práce na všech objektech.


Práce s podporou systému TOPCON

Prováděné práce dosahují velké přesnosti. Komatsu D51PX, Komatsu D65PX, Komatsu D155AX.

Pomocí 3D GPS systémů můžeme dosahovat centimetrové až milimetrové přesnosti při automatickém řízení stavebního stroje. Vyhneme se vytyčovacím pracím při srovnávání terénu, přesouvání zeminy, výstavbě silnic, železnic, zavážek, přípravy staveniště apod.


Snížení nákladů na měření

Přímým řízením podle digitálního projektu můžeme značně snížit náklady na geodetické vytyčení. Geodetické vytyčovací práce mohou být redukovány na absolutní minimum, a to zejména různé činnosti související s opětovným vytyčováním a s kontrolami prováděnými během jednotlivých částí stavebního projektu.


Nárůst produktivity

Produktivita se v závislosti na aplikaci zdvojnásobí nebo ztrojnásobí! Náš pracovník sám kdekoliv a kdykoli ví, jaká má být výška a sklon v daném bodě. Více již není potřeba čekat na geodeta, aby provedl opětovné vytyčení nebo kontrolu, veškerá data jsou dostupná v kabině stroje! Jsme schopni dokončit srovnání terénu rychle, ve správné výšce a sklonu a s minimálním počtem pojezdů.


Úspora materiálu

Když máme k dispozici digitální model projektu přímo v kabině stroje, může začít strojník srovnávat pláň a přesouvat zeminu správně už počínaje prvním pojezdem. Výrazně snížíme potřebu opravných prací a dodělávek a získáme jistotu, že provádíme pouze to, co je opravdu potřeba.


Zvýšení kvality

Systém 3D-MC od firmy Topcon však nesnižuje pouze přímé náklady, ale přináší rovněž zvýšení kvality a zabezpečení prací. S menším lidským vlivem tak 3D-MC nabízí "chybějící článek" procesu automatizace počínajícím geodetickým zaměřením a projektovou fází a končícím vytyčením a provedením prací na staveništi. Citelně snižuje možnost chyby během celého výrobního procesu.

S příchodem pokročilých GPS systémů a s jejich spojením s digitálními daty staveniště je možné provádět polohové a sklonové aplikace s mnohem větší flexibilitou a produktivitou než kdykoliv dříve. Práce již dokonce nejsou ani závislé na přímé viditelnosti mezi vysílačem a stavebním strojem. Řídicí systém využívající techniku GPS pokrývá rozsáhlou oblast a jedna referenční stanice může sloužit i pro několik strojů a aparatur najednou.