Zemní a stavební práce

První myšlenka týkající se vstupu firmy do oblasti zemních prací vznikla v roce 2000. V následujícím roce byl pořízen první stroj z těžké techniky, a to bagr CASE CX 210. V dalších letech pak vzrůstaly nároky na mechanizaci a strojový park se dle potřeby rozšiřoval.

V současné době disponujeme širokou škálou techniky pro zemní práce a jsme schopni pokrýt různorodé požadavky.

Díky týmu zkušených pracovníků dokážeme realizovat i technicky náročné projekty, ke spokojenosti zákazníka.


Přehled našich strojů a technologií pro zemní a stavební práce