Zemědělství

Zemědělská výroba společnosti se soustřeďuje do dvou středisek. V obci Hluboké je sídlo firmy. Chová se tam český červenostrakatý skot a je zde veškeré technické zázemí pro rostlinnou výrobu. Druhé středisko je v obci Rapotice, zde chováme skot plemene Holštýn a prasata. V živočišné výrobě se chová cca 270 kusů skotu, z toho 90 dojnic s denní výtěžností 1600 litrů mléka.

Námi obhospodařovaná část se rozkládá na katastrálním území 15 obcí mezi okresy Třebíč a Brno-venkov. Celková výměra pozemků je cca 900ha, z toho 850ha orné půdy a 50ha luk. K hospodaření využíváme moderní stroje a nejnovější technologie.


Více informací o naší zemědělské produkci: