Pěstování plodin

Řepka olejka       Pšenice ozimá       Ječmen ozimý a jarní       Hrách       Kukuřice       Brambory