Reference

Referenční stavby – rok 2014

-Zemní práce - český technologický park Brno, hala A4.1 2 etapa, leden-listopad, Inženýrské Stavby Brno spol. s r.o.

-Rekonstrukce silnice 2 – 391, rekonstrukce mostu 391- 003 a 391 – 004  Žďárec, únor – červen,

Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

-Likvidace meziskládek a provedení technické rekultivace Brno – černovice, květen – červen, OHL ŽS a.s.

-Zemní práce – demolice stavba 23-047 rekonstrukce mostu Náměšť nad Oslavou, květen – červenec,

Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

-Zemní práce – demolice stavba 1-23 rekonstrukce mostu Kralice nad Oslavou, červen – srpen,

Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

-Zemní práce – stavba bytový dům Bělohorská - Brno, srpen – září, PS BRNO  s r.o.

-Zemní práce – rekonstrukce dálnice D1, úsek 21 exit 153 Lhotka – exit 162 Velká Bíteš, září – říjen,

OHL ŽS a.s., Alpine Bau CZ, a.s.

-Zemní práce – stavba středověké vesnice Vyškov, září – listopad, Stavby Piták s r.o.

-Zemní práce – provedení zemního valu pro sadové úpravy, stavba CEITEC Brno, září – prosinec, Unistav a.s.

-Zemní práce – demolice, areál dopravní výchovy Brno, září 2014 – leden 2015 ,  D.I.S., spol. s r.o.

-Zemní práce – rekonstrukce koleje č.1 a 2 – Sklenné nad Oslavou, září 2014 – září 2015, OHL ŽS a.s

-Zemní práce – Union Brno, říjen, PS BRNO  s r.o.

 

Referenční stavby – rok 2013

-Zemní práce – Obchodní centrum Prostějov leden-únor BCI, a.s.

-Zemní práce – výstavba dálnice D3, leden – prosinec,  COLAS CZ, a.s

-Zemní  práce – provedení retenčních nádrží o.c. Prostějov pro zhotovitele WOLF SYSTEM spol. s r.o.,  březen – duben

-Zemní práce – provedení protipovodňového valu - Retail park Brno, květen – prosinec,

Inženýrské Stavby Brno spol. s r.o.

-Zemní práce -  skatepark -  hněvkovského - Brno, červen, Hydro Gas Manufacture s r.o.

-Zemní práce – komunikace, zemědělská bioplynová stanice Stanoviště, červenec – prosinec Metrostav a.s.

-Zemní práce – český technologický park, budova A4.1 Brno, červen – prosinec, Inženýrské Stavby Brno spol. s r.o.

-Zemní práce – výstavba bioplynové stanice Velká Bíteš, červen 2013 – březen 2014, Dolp stavební společnost s r.o.

-Zemní práce – výstavba čerpacích a požárních nádrží Valašské Meziříčí, září – listopad, WOLF SYSTEM spol. s r.o.

-Demolice mostu Dolní čepí, září, Mitrenga – stavby spol. s r.o.

-Zemní práce – stavba ADMAS Brno, září 2013 – duben 2014, STRABAG a.s.

-Zemní práce – bioplynová stanice Velké Meziříčí, září 2013 – únor 2014, STRABAG a.s.

-Zemní práce – zpevněné plochy komunikace bioplynové stanice Velké Meziříčí, září 2013 – duben 2014, Báča,

Polička s r.o.

-Demolice – rekonstrukce bytového domu Úvaly u Prahy, říjen – listopad, Prudík Miroslav

-Demolice obchodního domu NORMA, Rokycany, říjen – listopad, Prudík Miroslav

-Zemní práce – demolice, hala Siemens Drásov, říjen 2013 – červenec 2014,Hochtief CZ, a.s.

-Zemní práce, stavba český technologický park Brno, hala B1.3, listopad – prosinec,

Inženýrské Stavby Brno spol. s r.o.

 

Referenční stavby – rok 2012

-Zemní práce – hala pro chov brojlerů - Horšov, leden – únor,  S.O.K. Třebíč

-Zemní práce – bioplynová stanice Sázava – ZOD. Žichlínek u Lanškrouna, leden – srpen,  S.O.K. Třebíč

-D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí ,  dodávka zemních prací včetně přidružených objektů,  únor – prosinec, COLAS a.s

-Starosedlecký Hrádek – provedení kompletních zemních prací,  květen – srpen,  S.O.K. Třebíč

-Demolice stávajících kalových nádrží ČOV Bílovice nad Svitavou, květen,  Přemysl Veselý

-Zemní práce - trafostanice Kletné,  květen – listopad,  V - STAV

-Zemní práce – Pyšel,  květen,   S.O.K. Třebíč

-Provedení HTU, zpevněných ploch a komunikací,  Vědecko-technologický Park Prof. Lista - D

duben – prosinec,  D.I.S. Brno

-Demolice objektu, HTU a inženýrské sítě -  areál KARSIT    Dvůr Králové nad Labem,  červen – srpen,

Prudík Miroslav – Sallerova výstavba

-Zemní práce  – Velehrad   HTU, zpevněné plochy a  mlatové cesty, demoliční práce, archeologické vykopávky, červenec – prosinec,   OHL ŽS

-Demolice jízdárny VFU  Brno, září – říjen,    Prudík Miroslav – DaR,Pozemstav Prostějov

-Demolice souboru staveb areálu CHludovka – Otrokovice, listopad,  Prudík Miroslav

-Demolice souboru staveb pro výstavbu OC Kaufland  -  Prostějov ,   Prudík Miroslav

-Provedení HTU pro výstavbu OC OBI – Polička,  prosinec,  DaR, Pozemstav Prostějov

-Demolice – zemní práce  stavby Laboratorní centrum  Zlín, březen – listopad,    ALFITRA invest

-Oprava komunikace Brno – Komárovské Nábřeží,   listopad – prosinec,  D.I.S. Brno

-Zemní práce - stavba bytového domu Červený Kopec - VILADŮM II Brno,  říjen – prosinec,  UNISTAV a.s

-Zemní práce - výzkumné centrum CEITEC Brno, HTU včetně podkladních vrstev pro založení stavebních objektů,

říjen – prosinec,  UNISTAV a.s

 

Referenční stavby – rok 2011

Zemní práce – Kletné leden 2011 – V-Stav Hrotovice
Zemní práce – Praha únor 2011- Colas a.s.
Zemní práce – skládka Kuchařovice únor 2011 - Colas a.s.
Zemní práce – Zbýšov březen 2011 – Ladislav Polák
Zemní práce – Košice březen 2011 – Eurovia
Zemní práce – Valeč březen 2011 – V- STAV Hrotovice
Oprava kanalizace – Pucov duben 2011 – obec Pucov
Demolice v areálu nemocnice – Třebíč květen 2011 – Archat Památky
Rekonstrukce nádvoří Velehrad květen 2011 – květen 2012 – OHLŽS – Brno
Zemní práce – dálnice D3 od května 2011 – pokračuje rok 2012 – Colas a.s.
Demolice – AGROMOTOR Velké Meziříčí červen 2011 – Prudík Miroslav
Demolice kotelny – Třebíč srpen 2011 – SOK Třebíč
Zemní práce - Unanov září 2011 – Colas a.s.
Demolice kravína - Žabčice říjen 2011 – Prudík Miroslav
Zemní práce – Vysoké Popovice listopad 2011 - Patočka Jan
Zemní práce - Brno – ulice Veslařská listopad 2011 – Zlín stav
Zemní práce bioplynové stanice– Žichlínek listopad 2011 – SOK Třebíč
Zemní práce - Horšov listopad 2011 – SOK Třebíč
Výstavba komunikace - Jinošov prosinec 2011 – obec Jinošov
Zemní práce a doprava – Trhová Kamenice prosinec 2011 - ŽSPD

 

Referenční stavby – rok 2010

Stavba benzinové pumpy – Brno Černošice květen – červen 2010 – Acistav
Zemní práce – Velká Bíteš květen 2010 – Noora
Zemní práce – Staré město květen – srpen 2010 – OTR – KS
Demolice – Pucov květen – srpen 2010 – OTR – KS
Zemní práce – Věchnov květen – srpen 2010 – OTR - KS
Zemní práce - Kyjov červen 2010 – OSDM Development
Zemní práce – Doubrava červen – červenec 2010 – Landbau
Zemní práce – Dobronín červen – červenec 2010 – Kevos
Zemní práce – hřiště Náměšť nad Oslavou červenec – srpen 2010 – Kevos
Demolice – Netín červenec 2010 – Prudík Miroslav
Zemní práce zemědělské středisko – Říčany srpen 2010 – GEN AGRO
Demolice kotelny – Třebíč září 2010 – Prudík Miroslav
Zemní práce – Rajhrad září 2010 – Mátl & Bula
Zemní práce – Zbýšov září 2010 – Ladislav Polák
Zemní práce – Šatov září 2010 – Colas a.s.
Zemní práce – letecká základna Náměšť nad Oslavou listopad 2010 – Peštál-Vejtasa
Stavba dálnice doprava – Banská Štiavnica rok 2009-2011 – HKS
Zemní práce – Praha listopad 2010 – Colas a.s.
Zemní práce – skládka Kuchařovice listopad 2010 – Colas a.s.
Demolice ve vojenském areálu – Krnčice listopad 2010 – Taja sun
Výstavba dálnice D47 – Hladké Životice – Bělotín kompletní dodávka zemních prací 3,3 km včetně přidružených objektů, nadjezdů a odpočívek úsek 111,1 – 114,400 km rok 2010 – I.S.K.Košice

 

Referenční stavby – rok 2009

Silniční obchvat - Hladké Životice leden-srpen 2009 – Baltom Liberec
Zemní práce D47 leden –prosinec 2009 – Stawex, Hradec nad Moravicí
Kompletní zemní práce - ČOV Lednice leden – říjen 2009 – OHL-ŽS Brno
Silniční obchvat – Hrušovany u Brna leden – srpen 2009 – Baltom Liberec
Stavba D47 – Hladké Životice – Bělotín – kompletní dodávka zemních prací 3,3 km včetně přidružených objektů a odpočívek úsek 111,1 – 114,4 km leden – prosinec 2009 – I.S.K. Košice
Demolice zemědělského střediska – Žebětín leden – únor 2009 – GEN AGRO Říčany
Zemní práce – lom Kralovec, lom Císařský, lom Police, lom Čeňkov únor – prosinec 2009– Colas-lomy
Silniční obchvat – Hladké Životice březen – září 2009 – Baltom Liberec
Doprava zeminy – obchvat Moravských Budějovic duben – květen 2009 – Colas a.s.
Stavba D1 – Měrůtky-Kroměříž duben – červen 2009 – M-Silnice
Zemní práce – skládka Kovalovice duben – květen 2009 – OHL-ŽS Brno
Zemní práce D47 duben – prosinec 2009 – HKS Báňská Šťavnica
HTU Stavba porodna prasnic – Říčany květen – červen 2009 – GEN AGRO Říčany
Demolice areálu Mazda – Žďár nad Sázavou květen – červen 2009 – DaR Prudík Sallerova výstavba
Zemní práce – přeložení brněnského nádraží červen – září 2009 – OHL-ŽS Brno
Demolice vojenského areálu – Lavičky červen 2009 – Atika s.r.o. V. Meziříčí
Demolice objektů, příprava území pro stavbu OBI – Tovární ulice červen – srpen 2009 – DaR Prudík Sallerova
Zemní práce – obchvat Brtnice červenec – srpen 2009 – Colas a.s.
Zemní práce – obchvat Bohdalova srpen – září 2009 – Colas a.s.
Zemní práce – rekultivace Bílina-Radovesice srpen – září 2009 – Baltom Liberec
Demolice objektu – Hospodářské sýpky Bučovice srpen – září 2009 – NOD s.r.o. Moravská Třebová
Příprava území, zemní práce – skládka Brno- Modřice srpen – listopad 2009 – RANTRANS
Příprava území trafostanice Kletné, HTU, vybudování příjezdové komunikace srpen – prosinec 2009 – Alfitra
Demolice objektu služeb v Jihlavě srpen – září 2009 – Lazánek Heraltice město Jihlava
Demolice – kotelna Prostějov srpen 2009 – Pozemstav Prostějov a.s.
Demolice – Sportovní areál Klenovice srpen – září 2009 – Pozemstav Prostějov a.s.
Stavba polní komunikace – Říčany říjen 2009 – GEN AGRO Říčany
Zemní práce – nemocnice Žlutý kopec říjen 2009 – Dasting a.s.
Odstranění navážky – přemístění zeminy Předboj říjen – prosinec 2009 – API s.r.o. Praha
Příprava území a HTÚ – stavba opravna kabelových bubnů Kladno listopad – prosinec 2009 – KBB V.Meziříčí
Zemní práce – obchodní středisko Zlín listopad – prosinec 2009 – Alfitra-Zlín

 

Referenční stavby – rok 2008

Zemní práce – OBI Písek leden – květen 2008 – Dasting a.s.
Zemní práce – Lidl Votice leden – červen 2008 – Optimoventura
Kompletní terénní práce – ČOV Mikulov leden – prosinec 2008 – VHS Teplice
Kompletní dodávka stavby – STK Okřížky leden – prosinec 2008 – TZ Auto
Stavba zpevněných ploch, parkoviště, kanalizace, zelené plochy – štábní budova – letiště Náměšť
leden – listopad 2008 – KEVOS Třebíč, STAEG Vyškov
Demolice objektů – letiště Náměšť únor- březen 2008 - DaR Prudík, STAEG Vyškov
Zemní práce – Lidl Sedlčany březen – červen 2008 – AŠ-ET Praha
Demolice – Kravín Hvozdec duben – červen 2008 – Obec Hvozdec
Kompletní HTÚ stavba VGP průmyslová zóna Ml. Boleslav duben – prosinec 2008 – Optimoventura-
VGP
Stavba dálnice D1- Měrůtky – Kroměříž duben – prosinec 2008 – M-Silnice
Zemní práce – golfové hřiště Vysoký Újezd duben – červen 2008 – Dasting a.s.
Stavba D47 – Hladké Životice – Bělotín kompletní dodávka zemních prací 3,3 km včetně přidružených
objektů, nadjezdů a odpočívek úsek 111,1 – 114,400 km květen – prosinec 2008 – I.S.K.Košice
Demolice mostu D2 51,52 km – pravá část květen – červen 2008 – DIS Brno
Levá část září 2008
Zemní práce – rekultivace skládky - Žabčice červen – listopad 2008 – Envireal
Demolice administrativní budovy - DIS Brno HTÚ červenec 2008 – DIS Brno
Zemní práce – myčka nákl. vozidel + komunikace srpen – září 2008 – TREDOS Třebíč
Zemní práce – sklady Lidl - Stránecká zhoř srpen – listopad 2008 – Polanský – Písek
Silniční obchvat – Hrušovany u Brna září – prosinec 2008 – Baltom
Zemní práce – ČOV Rokytnice září – listopad 2008 – Uchytil Brno, Kevos Třebíč
Úprava skládky zeminy Okříšky září – říjen 2008 – CTP INVEST Humpolec
Zemní práce – lom Císařský, lom Čeňkov říjen – prosinec 2008 – Colas-lomy
Silniční obchvat – Hladké Životice říjen – prosinec 2008 – Baltom Liberec
Zemní práce – nádraží Břeclav říjen – listopad 2008 – OHL-ŽS Brno
Silniční obchvat Hrušovany u Brna říjen – prosinec 2008 – Baltom Liberec

 

 

Referenční stavby – rok 2007

Odbahnění a rekultivace rybníka Chobot – Hrotovice leden-červen 2007 – p.Malec Petráveč
Stavba – Centrum pro matku a dítě – Náměšť nad Oslavou leden – prosinec 2007 – Mudr. Soukopová
Rekultivace skládky – Žďár nad Sázavou leden – únor 2007 – DaR Prudík, PKS Žďár nad Sázavou
Silniční průtah Lednice – demolice domů, příprava území únor – březen 2007 – DIS Brno
Zemní práce – rekultivace skládka - Pohořelice únor – červen 2007 – Dasting a.s.
Zemní práce – Autoimpex V.Bíteš, průmyslová zóna V.Meziříčí březen – květen 2007 – Bulding V.Meziřičí
Demolice objektů letiště Náměšť březen – prosinec 2007 – DaR Prudík, Staeg Vyškov
Zemní práce – průmyslová zóna – Černovické terasy březen – červen 2007 – Dasting Brno
Stavba D1 – Měrůtky – Kroměříž březen – prosinec 2007 – M-Silnice
Stavba vodní nádrže – Čikov březen 2007 – Petr Fučík Tasov
Stavba D3 Mezno-Chotoviny – těžba zářezu březen – duben 2007 – Dasting a.s.
Stavba D47 – zemní práce, Studénka-Velké Albrechtice duben – prosinec 2007 – Dasting a.s. SKANSKA
Kompletní zemní práce – stavba štábní budova + WOC květen – prosinec 2007 – DaR Prudík Staeg Vyškov
Zemní práce, dešťová kanalizace, parkoviště, štábní budova
Zemní práce – RD Židlochovice květen 2007 – Dasting a.s.
Zemní práce – lom Tasovice, lom Císařský, lom Čeňkov květen- červenec 2007 – Colas-lomy
Zemní práce Vlasatice – zem.středisko květen - červen 2007 – Dasting a.s.
Zemní práce – inženýrské sítě letiště Náměšť květen – září 2007 – Staeg
Stavba- nového sportovního fotbalového hřiště - Zbraslav květen – říjen 2007 – Sokol Zbraslav
Demoliční práce – pila Javořina červen – červenec 2007 – Talosa Kopřivnice
Zemní práce – skrývky, těžení – lom Omice červen –červenec 2007 – HUTIRA
Demolice – kotelna – Jihlava červenec – srpen 2007 – Kevos Třebíč
Zemní práce – průmyslová zóna Antonínův důl srpen – říjen 2007 – Strojrent
Zemní práce – nákupní středisko - Jihlava srpen – září 2007 – PSJ Jihlava
Zemní práce – obchvat - Plavá nad Lužnicí srpen 2007 – OHL-ŽS Brno
Komunikace a zpevněné plochy – Lucis Jinošov září – říjen 2007 – Kevos Třebíč
Demolice chaty – Brno přehrada září 2007 – MITTAG Brno
Kompletní zemní práce - Lidl Votice září – prosinec 2007 – Optimoventura
Zemní práce – ČOV Trnava září – prosinec 2007 – Kevos Třebíč
Zemní práce – rekultivace skládky - Pohořelice říjen – listopad 2007 – Envireal
Zemní práce – přeložení brněnského nádraží říjen – prosinec 2007 – OHL-ŽS Brno
Zemní práce – oprava mostů - Brno-Modřice říjen 2007 – DIS Brno
Kompletní zemní práce – ČOV Rousínov listopad – prosinec 2007 – DIS Brno
Zemní práce – Baťův kanál listopad – prosinec 2007 – Greenstav
Zemní práce – stavba D47 listopad – prosinec 2007 – Colas a.s.
Demolice – kotelna K1 Třebíč listopad – prosinec 2007 – Lazánek, Heraltice
Kompletní zemní práce – ČOV Mikulov listopad – prosinec 2007 – VHS Teplice

 

Referenční stavby – rok 2006

ČOV Blansko – kompletní zemní práce leden – listopad 2006 – VHS Teplice a.s.
Zemní práce Letiště Náměšť leden – únor 2006 - Miros Pardubice a.s.
Stavba dálnice D1 Bytca – Žilina leden 2006 – Váhostav – SK a.s.
Kanalizace - Ráječko únor - říjen 2006 - VHS Teplice
Přeprava zeminy - Přelouč (Rybitví) - Chvaletice Brdy březen – duben2006 - Ludas s.r.o.
Komunikace - KIA Mobis – Žilina červen – červenec 2006 - Váhostav – SK a.s.
Obchvat Oravského podzámku duben – prosinec 2006 - Váhostav – SK a.s.
Zemní práce - Stavba čerpací stanice duben 2006 – Jihlava – TESCO – Acistav s.r.o.
Zemní práce pro RD – ŽS Brno květen 2006 – Rantrans s.r.o.
Kruhový objezd – Náměšť nad Oslavou duben – červen 2006 – Colas a.s.
Průmyslová zóna - Přelouč duben – červen 2006 - Ludas s.r.o.
Stavba D11 květen – červenec – VHS Teplice a.s.
Převoz zeminy - letiště Náměšť duben – červen 2006 – Outulný a.s.
Zemní práce – Žlutý kopec Brno květen 2006 – Dasting a.s.
Obchvat Jihlavy – Zemní práce květen – září 2006 – BV – Bau s.r.o.
Zemní práce – Skládka Žabčice květen – červenec 2006 – Dasting a.s.
Zemní práce pro výst. bytových domů – Brno - Majdalenky květen - červen 2006 - Dasting a.s.
Zemní práce D1 – Merůvky - Kojetín květen – prosinec 2006 – Dasting a.s. + M-silnice a.s
Zemní práce – Letiště Náměšť květen – červen 2006 – Miros Pardubice a.s.
Skládka Unanov – Rekultivace červen –červenec 2006 – Colas a.s.
Skládka Borovany – Rekultivace červenec – srpen 2006 – Profistav Litomyšl s.r.o.
Stavba čerpací stanice – Brno – Popůvky červenec – zárí 2006 – ROSS s.r.o.
Zem. práce – Prům. zóna Žďár nad Sáz. srpen – září 2006 – D a R Prudík, PKS Žďár nad Sázavou
Kanalizace ČOV Blansko srpen - říjen 2006 - VHS Teplice
Skládka Chvaletice – Rekultivace srpen – prosinec 2006 – Ludas s.r.o.
Zemní práce pro RD – Židlochovice srpen – září 2006 – Stamino s.r.o. Modřice
Práce na koridoru – Brodek u Přerova srpen – září 2006 – OHL ŽS a.s. Brno
Zemní práce – Obora Telč srpen – září 2006 – Baustav s.r.o. Hrotovice
Zemní práce – Průmyslová zóna - Jihlava srpen – září 2006 – Kapoun s.r.o.
Inženýrské sítě a přeložky ČOV - Blansko srpen - listopad 2006 - VHS Teplice
Zemní práce Lanškroun – Žichlínek září – listopad 2006 – DIS Brno a.s.
Komunikace k rybníku Ouvary – Hluboké září – říjen 2006 – Swietelsky a.s.
Přeprava zeminy – Letišťě Náměšť září 2006 – Miros Pardubice a.s.
Obnova rybníka Chobot – Hrotovice říjen – prosinec 2006 – p. Malec, Petrávec
Zem. práce – Autobusové nádrží - Veselí nad Moravou říjen – listopad 2006 - OHL ŽS Bno a.s.
Zemní práce – Prům. hala - Ždírec nad Doubravou listopad – prosinec 2006 – PKS Žďár nad Sázavou

 

Referenční stavby – rok 2004 – 2005

Odbahnění rybníka - Vilémovice březen - duben 2004 - Tipa a.s.
Rekultivace skládky - Senorady duben - květen 2004 - Tipa a.s.
Komunikace – prům. zóna V. Bíteš duben – červen 2004 - Outulný a.s.
Komunikace – průmyslová zóna V. Meziříčí květen 2004 - Aquasys s.r.o.
Odbahnění rybníka - Kněžice květen – červenec 2004 - Tipa a.s.
Benzínová čerpací stanice Hatě červen – červenec 2004 - Ross s.r.o. Brno
Rekultivace skládky - Ždánice červen 2004 - Večeřa Meliorace
Kamenný chodník u kostela - Jinošov červen – srpen 2004 - Obec Jinošov
Terénní úpravy u kostela - Jinošov červen – září 2004 - Obec Jinošov
Terénní úpravy hřiště - Rudíkov červenec – srpen 2004 - Obec Rudíkov
Zemní práce – KIA Mobis - Žilina červenec – prosinec 2004 - Váhostav-SK a.s.
Letiště Náměšť nad Oslavou červenec - prosinec 2004 - Miros Pardubice, Strabag
Obchvat - Nové Dvory srpen - říjen 2004 - Stavgroup, DIS Brno
Odbahnění rybníka – Jemnice srpen – listopad 2004 - Tipa a.s.
Zemní práce pro výstavbu RD - Praha - Zeleneč srpen – září 2004 - Singa s.r.o.
Stavba dálnice D11 říjen – prosinec 2004 - VHS Teplice a.s.
Skládka Chvaletice listopad – prosinec 2004 - Ludas s.r.o.
Účelová komunikace – Žiželice listopad – prosinec 2004 - Colas a.s.
Přemístění materiálu prosinec 2004 - Pískovna Pamětník
Stavba automobilky KIA Mobis – Žilina leden – červenec 2005 - Váhostav-SK a.s.
Navážení materiálu (kámen, zemina) na D11 březen – září 2005 - Ludas s.r.o.
Stavba D11 – nová komunikace duben – listopad 2005 - SaM a.s. Č. Lípa
Stavba D11 – přeložka státní silnice duben – říjen 2005 - SaM a.s. Č. Lípa
Zemní práce pro výstavbu betonárky Klamoš D11 - Skanska DS a.s.
ČOV Blansko – kompletní zemní práce květen – prosinec 2005 - VHS Teplice
Stavba kanalizace D11 květen – srpen 2005 - VHS Teplice a.s.
Výstavba chodníku u bytovek – Jinošov červen – červenec 2005 - Obec Jinošov
ČOV Blansko – kompl. dodávka ocel. konstr. červen – prosinec 2005 - VHS Teplice
Betonárka D11 - nakládka a doprava červen – prosinec 2005 - Skanska D.S. a.s.
Zemní práce – komunikace Ráječko červen – srpen 2005 - VHS Teplice a.s.
Písk. a štěrk. Hulín - nový zábor (skrývka) červen – srpen 2005 - Skanska D.S. a.s.
Zemní práce - prům. zóna Praha – Jirny červenec – srpen 2005 - Ludas s.r.o.
Technologické navážky červenec – prosinec 2005 - Miros Pardubice a.s.
Obchvat Oravského podzámku červenec – listopad 2005 - Váhostav-SK a.s.
Těžba štěrků z Oravy, posunutí koryta srpen – září 2005 - Váhostav-SK a.s.
Letiště Čáslav srpen – listopad 2005 - Skanska D.S. a.s.
Zemní práce - Přelouč srpen – září 2005 - Ludas s.r.o.
ČOV Blansko – kompl. stavby tech. Budov červen – prosinec 2005 - VHS Teplice
Skládka - Petrůvky – terénní úpravy září – říjen 2005 - Esko-T s.r.o.
Zemní práce - prům. hala – Jihlava říjen- listopad 2005 - PSJ s.r.o. Jihlava
Stavba dálnice D1 Bitča – Žilina říjen – prosinec 2005 - Váhostav-SK a.s.
Komunikace - KIA Mobis - Žilina říjen – prosinec 2005 - Váhostav-SK a.s.
Zemní práce – Zábřeh na Moravě listopad 2005 - Miros Pardubice a.s.
Zemní práce pro výstavbu RD - Sokolnice listopad 2005 - FP real s.r.o. Brno
Prohlubování Váhu pod stupněm listopad – prosinec 2005 - Váhostav-SK a.s

 

Referenční stavby – rok 2001 – 2003

Obahnění rybníka - Hluboké leden - březen 2001 - Bakšay Studenec
Rekultivace skládky - Jinošov únor - duben 2001 - Obec Jinošov
Odbahnění rybníka - Jinošov + oprava hráze, úprava okolí duben - červen 2001 – Obec Jinošov
Oprava polní cesty - Jinošov září 2001 - Obec Jinošov
Dětské sportovní centrum - Jinošov červenec - říjen 2001 - Obec Jinošov
Úprava toku potoka – Jinošov říjen - listopad 2001 - Obec Jinošov
Stavba výrobní haly PRONOVIA - Velká Bíteš březen 2002 - IMOS Brno
Odbahnění lovišť rybníků - Náměšť, Ptáčov, Vlkov, Pozďatín, Studenec
Stavba dálnice D5 - obchvat Plzně duben 2002 - prosinec 2002 - Colas CZ a.s.
Stavba obchodního domu – Znojmo červenec 2002 - Colas CZ a.s.
Venkovní úpravy obecní prodejny - Újezd u Rosic červen - červenec 2002
Stavba obchodního střediska - Znojmo - Hatě červenec - září 2002 - Aquasys s.r.o.
Oprava toku Lužnice ( záplavy ) Třeboň – Majdalena srpen - říjen 2002 - Chaluš - Č.B.
Průmyslová zóna - Brno - Slatina říjen - prosinec 2002 - S.M.O. Otrokovice a.s.
Terénní úpravy - Brno - Kamenný vrch září - listopad 2002 - Colas CZ a.s.
Odbahnění rybníka - Dobroutov říjen - listopad 2002 - Aquasys s. r. o.
Stavba dálnice D1 - Vyškov – Mořice listopad - prosinec 2002 - S.M.O. Otrokovice a.s.
Prům. zóna - Brno - Slatina březen - červen 2003 - D.I.S. Brno
Zemní práce - stavba obch. Centra Olympia - Plzeň březen - červen 2003 - Klement a.s.
Zemní práce - vysílač Radiomobil - Krokočín duben 2003 - Obec Krokočín OSKAR
Zemní práce - lesní cesta „Prokletá'' Jeseníky červen - červenec 2003 - Strabag a.s.
Silnice Vidnava - st. hranice Polská rep. červen - červenec 2003 - Strabag a.s.
Stavba prům. zony - Pohořelice červenec - listopad 2003 - Outulný a.s.
Demolice věží - cementárna Brno - Maloměřice červenec - srpen 2003 - Skanska a.s.
Pol. komunikace - Nihov - zem. Práce červenec - srpen 2003 - Ekostavby Brno
Úprava skládky – Pohořelice srpen 2003 - Obec Pohořelice u Brna
Zem.práce - lyžařská sjezdovka „Ramzová“ Jeseníky srpen 2003
Parkoviště - autoservis Stárek - Brno září 2003 - Autoservis Stárek Brno
Komunikace - obec Lovčičky září 2003 - Colas CZ a.s.
Obchvat - Sudoměřice říjen 2003 - D.I.S. Brno
Stavba sportovního hřiště - Studenec listopad 2003 - Outulný a.s.
Zemní práce - komunikace - Toužim září – říjen 2003 - Hrčka Podbořany
Oprava OÚ - Újezd u Rosic říjen - listopad 2003
Rekultivace - skládka Petrůvky říjen - prosinec 2003 - Outulný a.s.
Skrývka - zem.práce lom Brník říjen 2003 - Hrčka Podbořany
Lomové práce - ZPK a.s. Karlovy Vary zaří - listopad 2003
Oprava hráze rybníka Kovařov listopad - prosinec 2003 - Aquasys s.r.o.
Biologická rekultivace - Praha říjen - prosinec 2003 - Metrostav a.s.
Demolice prům. areálu - Brno - Trnitá prosinec 2003 - Skanska a.s.
Stavba dálnice D5 - obchvat Plzně leden - prosinec 2003 - Colas CZ a.s.
Odbahnění rybníka - Petrůvky prosinec 2003 - Obec Petrůvky