Rozsah činnosti společnosti KOPULETÝ

  • Nabídka kompletních dodávek a služeb počínaje demolicí,dále likvidace odpadů, výkopové a zemní práce, odvodnění, výstavba kanalizací , napojení inženýrských sítí, sadové a terénní úpravy,
  • přeprava stavebních a demoličních odpadů, zemědělských komodit, sypkých hmot, kompletní přeprava stavebních strojů a nadměrných nákladů,
  • doprava pohonných hmot a betonových směsí,
  • zemědělská činnost a služby s ní spojené.